Nawigacja

Kucharz

Kucharz w trakcie nauki zawodu uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą mu na sporządzanie potraw dietetycznych, regionalnych oraz z kuchni obcych narodów.

Zajmuje się także przygotowaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług.

W zakładzie gastronomicznym kucharz: przyjmuje surowce żywnościowe i w odpowiedni sposób je magazynuje lub utrwala. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej wykorzystując nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.

Wykonując swoje zadania zawodowe kucharz dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.

Kucharz stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i rejestrowania zamówień kelnerskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów,
 • wykonywania czynności  związanych z ekspedycją potraw i napojów.


Miejscem pracy  kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego lub zamkniętego, w tym restauracje hotelowe  i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia np. na statkach lub innych środkach transportu.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria