Nawigacja

Technik handlowiec

Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności organizacji zaopatrzenia, przygotowania towarów do sprzedaży, prowadzenia działań marketingowych, realizowania transakcji kupna-sprzedaży, dokonywania rozliczeń finansowych oraz obsługi kas fiskalnych i  specjalistycznych programów komputerowych.

Zawód technika handlowca stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze  wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach.

Absolwent Technikum w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Podejmowanie zadań zawodowych możliwe jest po osiągnięciu efektów kształcenia
w obszarach:

1) wspólnych dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów),
2) wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjnego-usługowego
,
3) właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria