Nawigacja

Kwalifikacje zawodowe

Czym są kwalifikacje zawodowe? Mówiąc człowiek wykwalifikowany mamy na myśli osobę wykształconą, posiadajacą wiedzę i praktykę oraz uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Uczeń technikum lub szkoły branżowej, po zdanym egzaminie zawodowym, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Lp.

4-letnie TECHNIKUM kształcące w zawodach:

1

Technik inżynierii sanitarnej, kwalifikacje:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

2

Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacje:

T.6.  Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

3

Technik architektury krajobrazu, kwalifikacje:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu wyodrębnionych w zawodzie

4

Technik ekonomista, kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

5

Technik handlowiec, kwalifikacje:

A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

6

Technik agrobiznesu, kwalifikacje:

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

7

Kelner, kwalifikacje:

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
T.10. Organizacja usług gastronomicznych

8

Technik ochrony środowiska, kwalifikacje:

R.7. Ocena stanu środowiska
R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

9

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacje:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

10

Technik technologii żywności, kwalifikacje:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Lp.

 3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąca w zawodach:         

1

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kwalifikacje:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

2

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

3

Kucharz, kwalifikacja: 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

4

Cukiernik, kwalifikacja: 

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Autor: I.Pogoda
06.02.2018 

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria