Nawigacja

Kwalifikacje zawodowe

Czym są kwalifikacje zawodowe?

Mówiąc człowiek wykwalifikowany mamy na myśli osobę wykształconą, posiadajacą wiedzę i praktykę oraz uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Uczeń technikum lub szkoły branżowej, po zdanym egzaminie zawodowym, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Lp.

TECHNIKUM kształcące w zawodach:

1

Technik inżynierii sanitarnej, kwalifikacje:

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych                       

2

Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacje:

TG.07  Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

3

Technik architektury krajobrazu, kwalifikacje:

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

4

Technik ekonomista, kwalifikacje:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 

5

Technik handlowiec, kwalifikacje:

AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25  Prowadzenie działalności handlowej

 

6

Technik agrobiznesu, kwalifikacje:

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

7

Kelner, kwalifikacje:

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

 

8

Technik ochrony środowiska, kwalifikacje:

RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 

9

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacje:

TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

10

Technik technologii żywności, kwalifikacje:

TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.05 Produkcja Przetworów mięsnych i tłuszczowych
TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

11

Technik organizacji reklamy, kwalifikacje:

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Lp.

 3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąca w zawodach:         

1

Monter sieci i instalacji sanitarnych, kwalifikacja:

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych                     

2

Kucharz, kwalifikacja: 

TG.07  Sporządzanie potraw i napojów
 

3

Cukiernik, kwalifikacja: 

TG.04  Produkcja wyrobów cukierniczych
 

 

Autor: I.Pogoda
10.11.2018 

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria