Nawigacja

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.

W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe mechanika-operatora dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

Mechanik-operator jest również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), naprawy i eksploatacji maszyn melioracyjnych, montażu i naprawy instalacji technicznych w budownictwie wiejskim.

Mechanik-operator może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.
   

Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria