Nawigacja

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych, organizuje działalność promocyjną i wystawienniczą, zarządza budżetem reklamodawcy.

Absolwent technikum organizacji reklamy potrafi:

 • określać cele działalności reklamowej, stosować metody badań rynku reklamy, oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych,
 • dobierać środki i nośniki reklamy, stosować różne techniki reklamy,
 • prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami,
 • opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksty i slogany reklamowe,
 • opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej i scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej,
 • przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych oraz organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • organizować działalność informacyjną, wystawienniczą i sprzedaż reklamy oraz organizować promocję sprzedaży towarów i usług reklamowych,
 • współpracować z klientami, przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.
   

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w:

 • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych i studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych - specjalista do spraw produkcji,
 • agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).
   

Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria