Nawigacja

Technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu:

 • projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie,
 • stosuje przepisy formalno–prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe,
 • prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu,
 • organizuje pracę małych zespołów pracowniczych.
   

Technik agrobiznesu może podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
 • usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnego,
 • urzędach administracji samorządowej. 
   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
 • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolnych i spożywczych,
 • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

Technik agrobiznesu może prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości oraz inną działalność gospodarczą.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria